Våra dacar

Våra dacar
En dac består av två delar: Digitaldelen som tar emot och avkodar den digitala insignalen och analogdelen som flyttar den analoga signalen från digitaldelens utgång till de analoga utgångskontakterna.

För att ett dacchip skall kunna fungera optimalt så är det viktigt att dess spänningsmatning är så ren som möjligt.
Digitaldelen i D90 får sin matning från vår diskret uppbyggda regulator och filtreras av en stor kondensatorbank.
Även digitaldelen i DA900 använder en av oss utvecklad spänningsregulator, men den är väldigt annorlunda än i D90, vilket avspeglas av dess pris.

Båda våra dacar har analogdelar av yppersta klass.

Analogdelen i en dac är väldigt lik förstärkaren inuti ett försteg, därför är den helt avgörande för ljudet. Våra analogdelar består av fina förstärkarsteg tillsammans med en ambitiös spänningsreglering. Faktum är att analogdelarna i D90 resp DA900, är snarlika. Det som skiljer är arkitekturen. DA900 har en spänningsregulator per kanal och den har signalbalanserad signalväg.

Framtidssäker
Utvecklingen på det digitala området är snabb, men på det analoga området händer inte speciellt mycket. Därför är en tio år gammal analogdel fortfarande modern, medans en 10 år gammal digitaldel är antik.
Den senaste generationens dacchip, som vi använder, är visserligen imponerande men gissningsvis så kommer det så småningom en ny generation.
Därför är våra digitaldelar mycket enkla att byta ut. Om det släpps en ny generation dacchip så är det mycket troligt att vi kommer att använda dessa i våra framtida digitaldelar.
Redan idag så erbjuder vi byte av digitaldelen i vår gamla dac DA09. Du kan alltså lämna in din DA09 till oss och få den uppgraderad med en helt ny digitaldel. 

D90
D90 använder den fina 32 bit dac kretsen AK4495. Denna är monterad på ett 4 lagerskort, har en mycket stabil nätdel och en synnerligen ambitiös filterbank.

D90 har en balanserad digital ingång. Om man ansluter den via en rca-xlr kabel så kommer den att förbli korrekt balanserad, under förutsättning att kabeln är symmetriskt, därför att signalen tas emot av en transformator.

D90 har en hörlursutgång som med lätthet driver lurar med både hög och låg impedans.
D90 kan konfigureras så att lurutgången driver huvudutgångarna. Då får man 14 db högre utnivå, vilket kan behövas om man ansluter D90 direkt till ett slutsteg.D906
D906 har både rca, xlr och toslink ingångar och går att få med USB ingång för DSD och PCM.
D906 har en digitaldel som är mycket påkostad. Den använder bland det finaste som finns i form av digitala kretsar, däribland AK4497 och har ett otroligt fint system för spänningsmatning i form av en separat regulator för varje förbrukare.
Vi är mycket stolta över
D906 eftersom det är en av de allra bästa dacar som finns.

Analogdelen i
D906 utgörs av ett kort per kanal. På detta finns både förstärkare och spänningsregulatorer. Naturligtvis är kortet 4 lagers.

D906 är avsedd att byggas in i vårt försteg Pre 906, men kan specialbeställas som fristående dac.