Nätavstörning

Sinusen från elnätet är inte alls så snygg som man önskar. Dessutom så medföljer en hel del högfrekventa störningar och ofta likspänning. Därför är det en fördel att använda separata sladdar, naturligtvis skärmade och tvinnade, mellan elcentralen och rummet där man lyssnar. Man kan även ersätta väguttagets jord med en separat jordning som består av en kraftig sladd som ansluts till ett kopparspett som trycks ned i jorden utanför.

Det finns olika typer av störskyddstransformatorer vilka rekomenderas. Man bör titta på hur många db störundertryckning de ger och vilken ström de klarar. En bra störskyddstrafo har en störundertryckning på över 140 db.

Att alla apparater har ett eget inbyggt nätfilter är en självklarhet.