Förstärkare för skivspelare

Grammofonförstärkaren
En grammofonförstärkare kopplas mellan grammofon och förförstärkare.

Grammofonförstärkaren har tre uppgifter: Förstärka den svaga och känsliga signalen från pickupen, korrigera enligt RIAA kurvan och ta bort lågfrekventa störningar.

Olika pickuper
Det finns två olika typer av pickuper: Moving Coil och Moving Magnet.

Moving Coil, MC ger en svag signal och skall kopplas till en förstärkare med låg impedans som omvandlar ström till spänning. Den impedans som en MC skall kopplas till varierar stort mellan olika MC pickuper.

Moving Magnet, MM ger en högre utsignal och tål inte att lastas med låg impedans. MM skall kopplas till en förstärkare som förstärker spänning och skall lastas med 47K

MC låter bäst, men kräver mer justering och en dyrare förstärkare. Om man inte är beredd på att lägga ned det arbete som krävs för att få en MC att låta bra, då skall man istället köpa en MM.

Skillnaden mellan ingångssteget i en MM och en MC förstärkare är att MM steget är spänningsförstärkande, medans MC steget är en ström till spänningsomvandlare. Det är alltså stor skillnad mellan en MM och en MC ingång.

Många MM steg är omkopplingsbara så att förstärkningen kan ökas och impedansen minskas för att passa MC. Detta är en nödlösning eftersom det fortfarande rör sig om ett spänningsförstärkande ingångssteg.

Ett MC steg har en ström till spänningsomvandlare på sin ingång. En halvledarbestyckad ström till spänningsomvandlare kan fås att fungera någorlunda bra, men den har både temperaturdrift och brus. En transformator saknar dessa nackdelar, men är en dyrare lösning.


Justering av MM
Alla MM pickuper skall belastas med 47K. Däremot kan deras utsignal skilja en del. I våra grammofonförstärkare så finns det knappar där man kan justera förstärkningen. Förstärkningen har inget med ljudet att göra, det handlar endast om hur mycket man behöver vrida på volymratten. 

En MM mår bra av en kapacitiv last, en kondensator. Oftast så räcker kabelns kapacitans. Man kan mäta kabeln och jämföra dess C med vad som i pickupens datablad rekommenderas.

Men, som regel är MM okomplicerad, man kopplar in sin nyinköpta grammofonförstärkare och lägger på sin favoritskiva.
Justering av MC
En MC justerar man genom att prova sig fram med olika belastningsmotstånd. Är belastningsimpedansen för låg så blir ljudet dovt, om den är för hög så blir det skrikigt. En viss pickup kan ha en rekommenderad belastning om man lastar rent resistivt och en annan rekommenderad belastning om man lastar med en transformator. Därför är det helt nödvändigt att kunna finjustera belastningsimpedansen på ett MC riaa, med undantag för högnivå MC.
Många högnivå MC är ganska okänsliga för hur de lastas. Vissa högnivå MC ger samma utsignal som MM och skall lastas på samma sätt.

Balanserad ingång
Som vanligt så blir ljudet bättre när man överför signalen balanserat, eller differentiellt, mellan apparaterna.
En pickup är i grunden en balanserad konstruktion eftersom spolen som sitter inuti har två utgångar: Plus och minus. Att koppla en av dessa till jord, som man vanligtvis gör, ger jordbundna störningar fritt inträde till förstärkarens ingång, även om ett väl utformat jordsystem, förbättrar situationen en del.
Att modifiera en grammofon så att dess utgång blir balanserad, handlar alltså endast om att byta ut själva kontakterna.

En grammofonförstärkare med transformator på ingången har i grunden balanserad ingång eftersom transformatorns lindning har två ingångar: Plus och minus. Vid obalanserad drift kopplar man minus till jord. Den extra kostnaden för att få balanserad ingång om man har ett riaa med transformator på ingången blir alltså väldigt liten.
En balanserad MM ingång är betydligt mer komplicerad.

Ingångstransformatorn
Transformatorn är en helt passiv komponent som fungerar på ungefär samma sätt som en växellåda.
MC pickupen lämnar ström på utgången. Denna ström driver transformatorns lågohmiga primärlindning.
Transformatorns sekundärlindning är i jämförelse med primärlindningen högohmig eftersom tråden i denna lindning är längre, vilket betyder att transformatorn lämnar spänning på sin utgång. Spänningens amlitud är ett resultat av förhållandet mellan längden på transformatorns trådar på primär resp sekundär lindningarna.

Rumblefilter
Rumblefiltret är ett brant filter som elliminerar systemresonanser. Rent konkret betyder det att man inte måste ha en grammofon som väger 100 kg.
Våra grammofonförstärkare är nästintill ensamma om att ha ett så brant och välgjort rumble filter, vilket tydligt framgick när V9T testades i Tyskland i jan 2009.






Spänning på transformatorns utgång ansluter man sedan till riaa stegets ingångssteg som alltså via transformatorn serveras en signal som det utan några som helst problem kan förstärka.

Varför välja transformator?
Anledningen till att man skall välja ett riaa steg med transformatoringång, om man har en MC pickup, är alltså därför att transformatorn konfigurerar om MC pickupens signal och så att säga serverar den till riaa steget på ett silverfat.

Fördelar med V9T
V9T överför signalen från ingångstransformatorn till  själva riaasteget differentiellt. Det betyder att ingångssteget matchar transformatorn på ett överlägset sätt och att överföringen görs oberoende av jord.

I korthet betyder det att ljudet blir mjukare, mer detaljerat med ett annat liv och närvarokänsla.

Inställningsmöjligheter
En förstärkare för lågnivå MC måste kunna ställas in helt steglöst. Det duger inte med till exempel ett tiotal fasta steg för impedans, eftersom en lågnivå MC är så oerhört lastkänslig. Det räcker med att impedansen ändras med 10% så är ljudet annorlunda.

Ingångsimpedans
V9T ger användaren möjlighet att konfigurera ingångstransformatorn på tre olika sätt, beroende på vilken pickup som används.
För finjustering så finns det en sockel som man kan stoppa in olika motstånd i.

Det betyder att V9T alltid kan justeras exakt för att passa perfekt till vilken pickup som helst. Det är visserligen lite invecklat eftersom motstånden för att finjustera impedansen sitter på kretskortet inuti V9T, men det är väl värt besväret att lägga ned lite tid på att matcha sin förstärkare perfekt mot den pickup som används.

V9T är outstanding för den som verkligen är intresserad av att åstakomma perfekt matchning mellan pickup och riaa steg. En matching som är helt nödvändig för att vissa pickuper skall låta bra.
Högnivå MC pickuper är dock inte lika känsliga som lågnivå pickper

Förstärkning
Förstärkningen är inte alls kritisk om man ser till ljudet, men med tanke på hur stor skillnad det är mellan olika MC pickuper så bör även förstärkningen kunna justeras i många steg.
Förstärkningen på V9T ändras genom att man byter motstånd som sitter i en sockel på kretskortet.

Balanserad ingång
En transformator är i grunden balanserad. Det betyder att steget till balanserad överföring mellan grammofon och V9T är väldigt litet. Det som skiljer mellan balanserad eller obalanserad ingång är ingångskontakten och några byglar på kretskortet.

Grammofon med balanserad utgång
Om grammofonen har obalanserad utgång så kan den enkelt göras om till balanserad genom att den sladd som ansluts mellan pickupens utgång och jord i grammofonen kopplas till minus på en balanserad kontakt eller kabel.

Att göra om en grammofon så att utgången blir balanserad handlar alltså endast om att löda om två sladdar som sitter mellan pickup och grammfonjord och ordna med nya kontakter, eller en fast monterad sladd på grammofonens utgång.

Vanligen måste man även göra en ny plint som sitter mellan de tunna och mycket omtåliga sladdarna från pickupen och  sladdarna som går till utgången.

Eftersom det på de flesta grammofoner är ont om plats för att montera balanserade XLR kontakter så utesluter man enklast dessa. Istället monterar man en fast sladd på grammofonen, en för varje kanal som ansluts till V9T med en XLR kontakt.

Det är självklart med balanserad överföringen mellan grammfon och V9T. Ljudmässigt är vinsten stor i form av mjukhet, tydlighet och ljudbild samtidigt som den extra kostanden är jämförelsevis låg.

Det går inte att konfigurera V9T för balanserad ingång om pickupen skall lastas med en lägre impedans än 50 ohm.

Med V9T medföljer en utförlig manual som i detalj beskriver alla inställningsmöjligheter.

Balanserad ingång för MM pickup
V9T kan även fås utan ingångstransformator och har då istället balanserad MM ingång.


Olika pickuper
Skillnaden mellan ingångssteget i en MM och en MC förstärkare är att MM steget är spänningsförstärkande, medans MC steget är en ström till spänningsomvandlare. Det är alltså stor skillnad mellan en MM och en MC ingång.
Många MM riaa steg är omkopplingsbara så att förstärkningen kan ökas och impedansen minskas för att passa MC. Detta får dock betraktas som en nödlösning eftersom det fortfarande rör sig om ett spänningsförstärkande ingångssteg.
Ett riktigt MC steg har en ström till spänningsomvandlare på sin ingång. En halvledarbestyckad ström till spänningsomvandlare kan fås att fungera någorlunda bra, men den har både temperaturdrift och brus. En transformator saknar dessa nackdelar, men är en dyrare lösning.

MM ger spänning på sin utgång. MM pickuper brukar ha en utsignal på 3-400 mV. Den rekomenderade belastningsimpedansen är alltid 47K ohm. Den relativt höga utsignalen gör MM okomplicerad. MM skall ha en lätt tonarm.

MC ger ström från sin utgång. Därför så kräver en MC pickup en förstärkare som i sitt första steg omvandlar ström till spänning. Den låga signalnivån gör MC komplicerad eftersom en bra ström till spänningsomvandlare är kostsam om den skall kunna hantera små strömmar.
En MC pickup bör ha en tyngre arm än en MM.
MC pickuper har väldigt olika signalnivåer och skall alla lastas olika.
Förstärkningen, alltså utsignalen, är okomplicerad. Det är enkelt att ställa in så att nivån är ungefär lika stark som andra källor.
Impedansen är lite knepigare. Används en trafo så skall denna, om möjligt, grovinställas för att passa just den pickup man valt. Sedan justerar man ljudet genom att prova sig fram med olika belastningsmotstånd. Är belastningsimpedansen för låg så blir ljudet dovt, om den är för hög så blir det skrikigt. En viss pickup kan ha en rekomenderad belastning om man lastar rent resistivt och en annan rekomenderad belastning om man lastar med en transformator. Därför så är det helt nödvändigt att kunna finjustera belastningsimpedansen på ett MC riaa, även om vissa MC inte är lika känsliga. Många högnivå MC är ganska okänsliga för hur de lastas. Vissa högnivå MC pickuper ger samma utsignal som en MM och skall lastas på samma sätt.

Balanserad ingång
Som vanligt så blir ljudet bättre när man överför signalen balanserat, eller diffrentiellt, mellan apparaterna. En pickup är i grunden en balanserad konstruktion eftersom spolen som sitter inuti har två utgångar: Plus och minus. Att koppla en av dessa till jord, som man vanligtvis gör, ger jordbundna störningar fritt inträde till förstärkarens ingång, även om ett väl utformat jordsystem, som det som sitter på ingången i V9,  förbättrar situationen en hel del.
I princip alla grammofoner har rca kontakter på sin utgång. Det är lätt att modifiera grammofonen så att det endast är plus och minus från pickupen som finns i rca kontakten, montera en xlr kontakt, eller helt enkelt slopa kontakten.

Ett riaasteg med transformator på ingången har i grunden balanserad ingång eftersom transformatorns lindning har två ingångar: Plus och minus. Vid obalanserad drift kopplar man minus till jord. Den extra kostnaden för att få balanserad ingång om man har ett riaa med transformator på ingången blir alltså väldigt liten.
En balanserad MM ingång är mer komplicerad, men man har mycket att vinna på att använda balanserad ingång.


Våra grammofonförstärkare
V9 och V9T är i grunden samma riaasteg. Det som skiljer dem åt är att V9T har ett balanserat ingångssteg med ingångstransformator. V9/T använder samma nätdel och chassie som den balanserade Ear 90 och har balanserad och obalanserad utgång.

V9/T använder tre olika förstärkarsteg för de tre olika funktionerna: Ingångssteg, riaasteg och rumblefilter.
Rumble filtret är ett brant filter som filtrerar bort lågfrekventa störningar. Detta är väldigt viktigt eftersom förstärkningen är hög vid låga frekvenser. Om dessa ej filtreras bort finns risk att förstärkaren klipper när det kommer in lågfrekventa störningar från grammofonen. Det blir även problem med systemresonanser. V9/T är nästintill ensam om att ha ett så brant och välgjort rumble filter.
Förstärkarstegen i V9/T använder kretsar av allra högsta kvalité. Utgångssteget i V9/T är ett diskret klass A steg med låg utgångsimpedans.

Ljudet med V9/T är klart, rent och öppet med energi och liv i hela registret. Samtidigt är det mjukt och behagligt utan att vara analytiskt påträngande. Det kristallklara ljudet behöver en bra förstärkare, balanserade signallänkar och bra högtalare för att blomma ut till sin fulla potential.