Våra slutsteg


A90
A90 är vårt lilla slutsteg. Det lämnar 2 x 45W RMS i 8 ohm. Momentant, i lägre impedans, kan det lämna betydligt mer, men aldrig mer ca 2 x 50W under längre tid. 50W kan tyckas vara lite, men eftersom A90 har stabil spänning över sitt drivsteg upplevs den som en betydligt större förstärkare.
A90 kan lastas maximalt utan att ljudet påverkas, därför upplevs 50W som 100W. List istället för muskler. Under ”nätdelar” skriver vi mer om hur det fungerar.

Kapsling
A90 har en låda som är indelad i två sektioner: En övre där förstärkaren och spänningsregulatorn huserar och en undre för nätdel och skyddskrets. Det betyder att de delar av förstärkaren som sänder ut störningar är avskiljda från de känsliga förstärkarstegen.

Drivstegens nätdelar i A90
Nätdelen till drivsteget i A90 är ordnad genom att utgångsstegets likspänning leds genom två dioder, en för varje spänningshalva, till en kondensatorbank. Denna kondensatorbank matar drivstegens spänningsregulator. På så vis får man en mycket god separation av drivstegets viktiga spänningar. Om man utsätter förstärkaren för en hård, momentan, last så klarar drivstegets kondensatorbank utan vidare att lämna rätt spänning till drivstegets regulator.

A906
A906 bygger på samma förstärkarsystem som A90, men allt runtom är betydligt mer påkostat

A906 lämnar visserligen mer effekt än A90, men att A906 lämnar mer effekt är inte det enda incitamentet för att köpa den. A906 är, förutom den större nätdelen, en betydligt mer påkostad förstärkare än A90. A906 målar upp en enastående ljudbild i alla dimensioner. Ljudet är så skarpt och så luftigt att minsta instrument och nyans hörs, samtidigt som ljudet alltid är silkeslent, totalt befriat från allt vad hårdhet är, även vid hög lyssningsvolym. Kontrollen av basen är total vilket plockar fram alla detaljer djupt ned i frekvens.

Med det inte sagt att A90 är dålig, för det är den verkligen inte. När Hifi & Musik testade A90, så ansåg de att den gjorde sig bäst tillsammans med högtalare för 6 siffriga belopp.
En tysk tidning som testade A90 satte senare upp den på en lista över de fem bästa förstärkarna som det hade testat under 2012. Den A90 som de testade var en förserieversion med ett enklare utgångssteg än dagens A90. A90 har sedan dess, utöver utgångsförstärkaren, förbättrats på flera punkter i såväl nätdel som förstärkare.

A906 lämnar 2 x 200W RMS i 8 ohm. Maximal kontinuerlig uteffekt är ca 2 x 350W. Kylsystemet i A906 fungerar över förväntan, men om man vill ta ut mycket effekt under lång tid, då bör man ställa A906 på en hylla som det är hål i, så att luften lättare kan passera genom kylkanalerna.

A906 driver högtalarna mot signalinvers. Det betyder att strömmen från högtalaren istället för att hamna i jordsystemet, hamnar i nätdelen via den negativa förstärkaren. Man kan även kalla utgången för balanserad, eller bryggkopplad. Vi skriver mer om detta under ”drivning av högtalare”.

Lådan till A906 består av fyra sektioner: Två avdelningar för kylflänsarna, en helt separat låda i stålplåt för nätdelen och en låda av tjock aluminiumplåt för själva förstärkaren. Anledningen är att stål är bra mot lågfrekventa störningar, medans aluminium passar bättre till en förstärkarlåda.
A906 är helt tät, det finns inga hål där det kan komma in damm eller andra saker. Kylkanalerna har ingen kontakt med kapslingarna för nätdel och förstärkare.

Drivstegens nätdelar i A906
A906 använder en transformator med separata lindningar för drivstegen. Det är av två anledningar: Dels därför att det har ljudmässiga fördelar, hur förstärkaren lastas kan aldrig påverka drivsteget, men även därför att drivsteget matas med en högre spänning än utgångssteget.
Det system som flyttar spänningen från transformatorns dedikerade drivstegslindningar till drivstegens spänningsregulatorer, är mycket raffinerat: En stor kondensatorbank späckad med såväl lågimedanselektrolyter som polypropylenkondensatorer, tillsammans med dubbla elektroniska filter.

Drivstegens regulatorer är av samma sort som i A90, men det är en per kanal. Dessa är avkopplade med en stor filterbank.
Ingångsstegens regulator består av två regulatorer i serie, en på själva regulatorkortet och en som sitter direkt ovanpå ingångsförstärkarna.


Effektstegen i A90 och A906
Lådornas arkitektur medger att nätdelen placeras direkt under förstärkarna. Det betyder att ledningarna mellan nätdel och förstärkare blir väldigt korta.
Förstärkarkortens arkitektur är motsvarande: Strömmen till effekttransistorerna passerar högst 5 cm kretskortsledning innan den når transistorerna. På så vis blir störningarna från de stora strömmar som krävs för att driva högtalarna minimala.
För att erhålla ett stabilt jordplan och för att kunna ordna korta signalvägar så har korten fyra kopparlager.
Själva effektsteget är ytmonterat på ett aluminiumkort. Det betyder att signalvägarna blir väldigt korta, så att deras påverkan av induktans och kapacitans blir minimal. Just att hålla nere parasitiska impedanser är väldigt viktigt i ett slutsteg. En annan stor fördel med aluminiumkort är att den termiska kopplingen mellan olika komponenter blir minimal.
Märkligt nog är vi, mig veterligen, ensamma om att använda denna överlägsna teknik.

Signalvägen är likspänningskopplad. Utgång, temperatur och säkringar övervakas av en skyddskrets som indikerar via lysdioder på framsidan.


Hornhögtalare
De som har hornhögtalare med en verkningsgrad runt 100 db/W/m har ofta svårt att hitta slutsteg som är så tysta att hornens höga verkningsgrad inte gör att brum och brus hörs vid lyssningsplatsen. Ett slutsteg som används till hornhögtalare bör dessutom ha lägre förstärkning än vanligt.
A90 och A906 är perfekta partners för sådana högtalare eftersom de är knäpptysta: Inget brum, endast ett väldigt svagt brus. A90 kan ge ifrån sig ett svagt mekaniskt brum om det finns likspänning på elnätet, men A906 är alltid knäpptyst eftersom dess nätfilter spärrar för inkommande likspänning.
Vill man specialbeställa något av våra slutsteg med lägre förstärkning, för att passa ett horn, då ordnar vi det utan extra kostnad. Och naturligtvis tvärtom, utan kostnad kan vi öka förstärkningen.

Strömmotkoppling
Eftersom en högtalare alltid är en olinjär last så kommer strömmen som matas genom högtalaren inte att vara linjär mot den spänning som kommer från signalkällorna.
A90 och A906 är annorlunda. De mäter den ström som går genom högtalaren och jämför den med den spänning som kommer från signalkällan, detekterar högtalarens fasfel och kompenserar för skillnaden.
Resultatet låter inte vänta. I sitt test av A90 skrev HiFi & Musik att ”A90 håller dina högtalare i järngrepp”.

Balanserad ingång
Det är självklart att förstärkare som A90 och A906 skall ha balanserad ingång.
Men om du inte har någon balanserad utgång, så går det utmärkt att använda en rca-xlr kabel.
Känslomässigt skapar det hos vissa en inre vånda, men det är den enda nackdelen med att koppla en obalanserad utgång till en balanserad ingång.
Räds icke att köpa en A90 och koppla ihop den med en rca utgång.
Det här är alltså enbart en emotionell storm som inte på något sätt hänger samman med faktiska omständigheter. Det är en kompromiss att ansluta en balanserad ingång till en obalanserad utgång via en rca-xlr sladd, men det är betydligt bättre att göra så än att inte ha någon balanserad ingång.
Det går förstås att specialbeställa A90 med obalanserad ingång, men det blir både dyrare och sämre.