Blockering av likspänning

På elnätet finns en hel del olika störningar som försämrar ljudet.

Alla våra produkter, även de enklare, har rejäla nätfilter för att filtrera bort störningar. Samtliga av våra produkter använder, bland annat, en 600 nF X2 PME 271 kondensator från Rifa. Titta under locket på de apparater som du är spekulant på och se om där sitter något motsvarande. Det bör det göra, för nätfiltret är av stor betydelse för ljudet, men även för hållbarheten eftersom ett nätfilter även skyddar mot inkommande transienter.

Våra finare produkter har utöver vårt vanliga nätfilter ett filter som blockerar likspänning.

Mobil-laddare, ledlampor, datorer och en rad andra saker som idag är en del av våra hem använder alla en typ av likriktare som belastar elnätet asymmetriskt. Det betyder att elnätets sinus förskjuts så att den inte längre är symmetrisk sett från nollan, alltså jord. Man säger att det finns överlagrad likspänning på elnätet.

En transformator gör motstånd, alltså begränsar strömmen, därför att dess ingångslindning gör ett visst motstånd vid 50hz, dvs den frekvens i vilken elnätet levererar sin ström.

Transformatorn är alltså beräknad för att arbeta vid 50 hz. Om frekvensen ökar så ökar transformatorns motstånd, om den minskar så minskar motståndet.

Vid 0hz, alltså likspänning, så är transformatorns motstånd endast resistivt. Det betyder att eventuell likspänning passerar tämligen obehindrat med en ström som bromsas av transformatorns resistans och av elnätets motstånd. Vad som då händer är att transformatorns kärna mättas, vilket i princip betyder att den slutar att fungera som avsett. Resultatet är att ljudet blir sämre och att stora transformatorer börjar att brumma.

Det finns två sätt att råda bot på detta. Det ena är att använda väldigt stora transformatorer. Det är en tveksam lösning eftersom problematiken med likspänning som degraderar transformatorn kvarstår, men det krävs förstås mer likström för att mätta kärnan, vilket naturligtvis är en fördel.
Den andra lösningen är att sätta ett filter före transformatorn som endast släpper igenom växelspänning. Då raderar man problematiken med likspänning som sätter transformatorns funktion ur spel.

Därför har våra finare produkter nätfilter som blockerar likspänning. Dessa filter är dimensionerade för att passa perfekt i den apparat där de är inbyggda.

Du som köper Ear 90 MKII, Ear 903, Ear 909, Pre 906, A906 och D906 behöver alltså inte lägga pengar på något externt nätfilter.