Det som är viktigt för mig när jag designar en ljudpryl är att den skall ha en neutral återgivning.
Vi hör ljud varje dag och har gjort det sedan vi uppkom som art för ungefär 30 milj år sedan. Vår förmåga att uppfatta och tolka ljud har varit oerhört viktigt för vår överlevnad. Därför är vi känsliga för konstgjort ljud. Vi gillar inte distortion, svagt transientsvar, färgningar, etc.

För att vi skall kunna tillgodogöra oss ett reproducerat ljud så måste det vara så nära orginalet som möjligt.
Det uppnår man genom att ha lösningar som är tekniskt fullgoda, men även genom att noggrant se till så att det inte förekommer några färgningar.
Därför så lägger jag ned mycket arbete på att utveckla såväl kretsdesign som kortdesign och att välja material och komponenter för att få lösningar som är så tekniskt raffinerade som ramen medger, samtidigt som stor vikt läggs på att den färdiga applikationen skall vara så neutral som möjligt.
Det är först då som vi verkligen kan tillgodogöra oss innehållet i musiken som spelas upp.

Det är tragiskt att vi i vårt moderna samhälle har en så dålig kultur när det gäller ljudåtergivning.
Ett filmteam kan, till exempel, lägga tiotals miljoner på att göra en film, men när filmen visas i biografen så använder man undermålig utrustning för ljudet.
Ett varuhus kan spela musik för sina kunder på ett undermåligt system, vilket tröttar och irriterar deras kunder. Tänk om de lade lite pengar på bra ljud, då hade varuhuset varit mer attraktivt att vistas i och man hade därmed fått högre försäljning.
Det är märkligt med alla dessa rockkonserter där de i publiken som inte bär öronproppar får hörselskador därför att man spelar för högt med dåliga ljudanläggningar. En bra ljudanläggning har en sådan dynamik att det låter starkt utan att man behöver spela särskilt högt.

Vi mår bra av bra ljud. Därför är det självklart att lägga pengar på bra ljudåtergivning på samma sätt som man lägger pengar på ett nytt kök eller en ny bil. I det stora hela är en bra ljudanläggning väldigt billig.

Här under "Neutralt ljud" presenteras en del av de kunskaper, synpunkter och åsikter som jag har om hur man når fram till en bra återgivning av musik.