Förstärkare för skivspelare

Grammofonförstärkaren
En grammofonförstärkare kopplas mellan grammofon och förförstärkare.

Grammofonförstärkaren har tre uppgifter: Förstärka den svaga och känsliga signalen från pickupen, korrigera enligt RIAA kurvan och ta bort lågfrekventa störningar.

Olika pickuper
Det finns två olika typer av pickuper: Moving Coil och Moving Magnet.

Moving Coil, MC ger en svag signal och skall kopplas till en förstärkare med låg impedans som omvandlar ström till spänning. Den impedans som en MC skall kopplas till varierar stort mellan olika MC pickuper.

Moving Magnet, MM ger en högre utsignal och tål inte att lastas med låg impedans. MM skall kopplas till en förstärkare som förstärker spänning och skall lastas med 47K

MC låter bäst, men kräver mer justering och en dyrare förstärkare. Om man inte är beredd på att lägga ned det arbete som krävs för att få en MC att låta bra, då skall man istället köpa en MM.

Skillnaden mellan ingångssteget i en MM och en MC förstärkare är att MM steget är spänningsförstärkande, medans MC steget är en ström till spänningsomvandlare. Det är alltså stor skillnad mellan en MM och en MC ingång.

Många MM steg är omkopplingsbara så att förstärkningen kan ökas och impedansen minskas för att passa MC. Detta är en nödlösning eftersom det fortfarande rör sig om ett spänningsförstärkande ingångssteg.

Ett MC steg har en ström till spänningsomvandlare på sin ingång. En halvledarbestyckad ström till spänningsomvandlare kan fås att fungera någorlunda bra, men den har både temperaturdrift och brus. En transformator saknar dessa nackdelar, men är en dyrare lösning.


Justering av MM
Alla MM pickuper skall belastas med 47K. Däremot kan deras utsignal skilja en del. I våra grammofonförstärkare så finns det knappar där man kan justera förstärkningen. Förstärkningen har inget med ljudet att göra, det handlar endast om hur mycket man behöver vrida på volymratten. 

En MM mår bra av en kapacitiv last, en kondensator. Oftast så räcker kabelns kapacitans. Man kan mäta kabeln och jämföra dess C med vad som i pickupens datablad rekommenderas.

Men, som regel är MM okomplicerad, man kopplar in sin nyinköpta grammofonförstärkare och lägger på sin favoritskiva.
Justering av MC
En MC justerar man genom att prova sig fram med olika belastningsmotstånd. Är belastningsimpedansen för låg så blir ljudet dovt, om den är för hög så blir det skrikigt. En viss pickup kan ha en rekommenderad belastning om man lastar rent resistivt och en annan rekommenderad belastning om man lastar med en transformator. Därför är det helt nödvändigt att kunna finjustera belastningsimpedansen på ett MC riaa, med undantag för högnivå MC.
Många högnivå MC är ganska okänsliga för hur de lastas. Vissa högnivå MC ger samma utsignal som MM och skall lastas på samma sätt.

Balanserad ingång
Som vanligt så blir ljudet bättre när man överför signalen balanserat, eller differentiellt, mellan apparaterna.
En pickup är i grunden en balanserad konstruktion eftersom spolen som sitter inuti har två utgångar: Plus och minus. Att koppla en av dessa till jord, som man vanligtvis gör, ger jordbundna störningar fritt inträde till förstärkarens ingång, även om ett väl utformat jordsystem, förbättrar situationen en del.
Att modifiera en grammofon så att dess utgång blir balanserad, handlar alltså endast om att byta ut själva kontakterna.

En grammofonförstärkare med transformator på ingången har i grunden balanserad ingång eftersom transformatorns lindning har två ingångar: Plus och minus. Vid obalanserad drift kopplar man minus till jord. Den extra kostnaden för att få balanserad ingång om man har ett riaa med transformator på ingången blir alltså väldigt liten.
En balanserad MM ingång är betydligt mer komplicerad.

Ingångstransformatorn
Transformatorn är en helt passiv komponent som fungerar på ungefär samma sätt som en växellåda.
MC pickupen lämnar ström på utgången. Denna ström driver transformatorns lågohmiga primärlindning.
Transformatorns sekundärlindning är i jämförelse med primärlindningen högohmig eftersom tråden i denna lindning är längre, vilket betyder att transformatorn lämnar spänning på sin utgång. Spänningens amlitud är ett resultat av förhållandet mellan längden på transformatorns trådar på primär resp sekundär lindningarna.

Rumblefilter
Rumblefiltret är ett brant filter som elliminerar systemresonanser. Rent konkret betyder det att man inte måste ha en grammofon som väger 100 kg.
Våra grammofonförstärkare är nästintill ensamma om att ha ett så brant och välgjort rumble filter, vilket tydligt framgick när V9T testades i Tyskland i jan 2009.