Köp
En orderbekräftelse skickas vanligtvis inom en arbetsdag efter att beställning mottagits. Om leveranstiden ändras meddelas kunden snarast möjligt. Vi reserverar oss för att lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan.

Betalning
Betalning i vår webshop görs med kort, faktura, swish eller via kredit. Vid kreditköp görs sedvanlig kreditprövning. Vi har avtal med Billmate som erbjuder säker betalning med kort eller faktura.
För att handla hos oss måste du vara 18 år. Kreditköp förutsätter kundens bostadsadress.

Leverans
Produkter som finns färdiga skickas vanligtvis inom tre arbetsdagar. På hemsidan anger vi vilka produkter som finns för omgående leverans. Det går alltid att kontakta oss för exakt leveransbesked.

Frakt
Frakt och emballage inom EU för alla produkter utom högtalare ingår i angivna priser. Kontakta oss för fraktkostnad av högtalare.
Vi ansvarar för transport till kunden. Kunden och speditören ansvarar för transport vid frakt till oss.

Moms
I priserna som anges på vår hemsida ingår 25% moms för beställningar inom Sverige och resten av EU.

Kunder utanför EU
Skickar vi utanför EU så lägger vi inte på moms. Istället kommer fraktbolaget som lämnar ut varan i mottagarens land att lägga på moms och ev tull.
En kund i, till exempel, Norge betalar oss utan moms. När varan har kommit till Norge så betalas norsk moms till fraktbolaget. Om kunden själv för in varan i Norge så måste vi ha en exportanvisning som visar att godset har lämnat Sverige för att vi skall kunna fakturera utan moms.

Prisjustering
Efter bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser eller valutaförändringar. Om priset ändras har kunden rätt att häva köpet utan kostnad.

Leveransförseningar eller utebliven leverans
Vi frånsäger oss ansvar för leveransförseningar eller utebliven leverans som ett resultat av att våra leverantörer inte kunnat fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Vid sådana problem håller vi kunden underrättad.

Skadade varor
Vid leverans via fraktbolag är det viktigt att du inspekterar försändelsen. Om det finns skador på emballaget måste du anmäla det direkt till fraktombudet. Om skadan är stor kan du neka till att ta emot försändelsen. Det går inte att anmäla en fraktskada i efterhand, det måste göras då man tar emot försändelsen. Det är inte säkert, men vi försöker naturligtvis, att vi kan ersätta en fraktskada som inte anmälts när försändelsen hämtades.
Vid frakt till oss skall varorna emballeras omsorgsfullt. Originalemballage bör användas.

Ägandeförbehåll
Vi har ägande och återtaganderätt till samtliga leveranser tills dess att fullständig betalning har mottagits.

Ångerrätt
Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Återsänd vara måste vara oanvänd, i exakt samma skick som när den lämnade vår tillverkning och i sitt originalemballage. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten.

Garanti
Våra produkter täcks av en femårig garanti. Förbehåll från garantin framgår av resp produkts manual.

Serienummer
Efter tillverkning och test förses våra produkter med ett unikt serienummer. Detta beskriver produkten i detalj. Serienumret är en värdehandling. Utan serienumret kan garantin sättas ur spel.

Personuppgifter, GDPR
När du handlar hos oss så godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.
Vi samlar endast in nödvändig information för att kunna fullgöra vårt åtagande. Vi delar inte ut kundens uppgifter till tredje part om det inte krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande och fullgöra de lagkrav som åläggs oss.
Till exempel så lämnar vi ut kundens adress till ev fraktbolag. Kundens adress kommer även att finnas i vår bokföring.
Vi sparar alltså bara den information som krävs enligt lag och som behövs för att kunna ge så bra service som möjligt.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utom vår kontroll vilka ej kunnat förutses, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal och åtaganden, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tvist
Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.